producent okien i drzwi

chat online
Poradnik
1
Roszenie szyb
rozwiń zwiń

   Zjawisko pojawiania się i skraplania pary wodnej nawet w nowych budynkach, jest doć powszechne. Przyczyn należy szukać zaczynaj‘c od okrelenia wydajnoci wentylacji w obiekcie. Sprawdzamy iloć kratek wentylacyjnych ich wielkoć w stosunku do powierzchni pomieszczenia oraz szczególnie w starszych budynkach drożnoć przewodów wentylacyjnych (wg normy „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytecznoci publicznej”). Na tym etapie odnajdujemy przyczynę większoci problemów zwi‘zanych z roszeniem okien. Inn‘ przyczyn‘ może być nie dosuszenie pomieszczeń po wykonaniu prac mokrych (wylewanie posadzek, tynkowanie).

   Jeżeli wyeliminujemy wszystkie porednie przyczyny pojawiania się rosy na oknie, należy przyjrzeć się samemu oknu, jego budowie i sposobie zamontowania. Nieszczelnoć kwater może być tutaj kluczowa. Stare, zużyte uszczelki lub rozregulowane Ľle dociskaj‘ce okucia to najczęstsze przyczyny. Wystarczy wówczas wykonać prost‘ regulację oraz wymienić zużyte elementy gumowe i mechaniczne aby pozbyć się usterki. W skrajnych przypadkach wina leży po stronie montażu. Zbyt mał‘ iloć pianki lub jej niska jakoć mog‘ być przyczyn‘ nieszczelnoci a w konsekwencji roszenia okien.

   Jednak w większoci przypadków zjawisko skraplania pary wodnej wynika z dużych różnic w wilgotnoci powietrza w pomieszczeniu i na zewn‘trz oraz dużych amplitudach temperatur występuj‘cych w krótkich przedziałach czasowych. Pamiętajmy, że te czynniki nie wiadcz‘ o jakoci stolarki okiennej.

© 2018 Grupa Solo - Producent Okien, Drzwi, Stolarki Aluminiowej