producent okien i drzwi

chat online
Poradnik
1
Roszenie szyb
rozwiń zwiń

   Zjawisko pojawiania się i skraplania pary wodnej nawet w nowych budynkach, jest dość powszechne. Przyczyn należy szukać zaczynają‘c od określenia wydajności wentylacji w obiekcie. Sprawdzamy ilość kratek wentylacyjnych ich wielkość w stosunku do powierzchni pomieszczenia oraz szczególnie w starszych budynkach drożność przewodów wentylacyjnych (wg normy „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”). Na tym etapie odnajdujemy przyczynę większości problemów zwią‘zanych z roszeniem okien. Inną‘ przyczyną‘ może być nie dosuszenie pomieszczeń po wykonaniu prac mokrych (wylewanie posadzek, tynkowanie).

   Jeżeli wyeliminujemy wszystkie pośrednie przyczyny pojawiania się rosy na oknie, należy przyjrzeć się samemu oknu, jego budowie i sposobie zamontowania. Nieszczelność kwater może być tutaj kluczowa. Stare, zużyte uszczelki lub rozregulowane źle dociskaj‘ce okucia to najczęstsze przyczyny. Wystarczy wówczas wykonać prostą‘ regulację oraz wymienić zużyte elementy gumowe i mechaniczne aby pozbyć się usterki. W skrajnych przypadkach wina leży po stronie montażu. Zbyt mał‘ ilość pianki lub jej niska jakość mogą‘ być przyczyną‘ nieszczelności a w konsekwencji roszenia okien.

   Jednak w większości przypadków zjawisko skraplania pary wodnej wynika z dużych różnic w wilgotności powietrza w pomieszczeniu i na zewną‘trz oraz dużych amplitudach temperatur występuj‘cych w krótkich przedziałach czasowych. Pamiętajmy, że te czynniki nie świadczą‘ o jakości stolarki okiennej.

© 2018 Grupa Solo - Producent Okien, Drzwi, Stolarki Aluminiowej