REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

„ BON O WARTOŚCI 500 ZŁ”

 

§ 1

ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest PPHU Solo Marcin Sobota, ul. Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola, Nip 865-207-59-56

§ 2

CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 20 marca 2017 do dnia 31 grudnia 2107 roku w sklepach firmy PPHU Marcin Sobota

§ 3

ZASADY PROMOCJI

1. Każdy Uczestnik promocji, który dokonując zakupów gotówką lub przelewem na kwotę minimum 10 000 zł brutto w momencie zakupu (przed dokonaniem zapłaty) przedstawi kupon rabatowy „BON O WARTOŚCI 500zł” otrzyma bonifikatę na dokonane zakupy w wysokości 500 zł brutto.

2. Promocja obowiązuje jedynie na okna produkowane przez organizatora promocji czyli przez PPHU Solo Marcin Sobota.

3. „BON O WARTOŚCI 500zł” jest ważny do 30.06.2017r. Aby przedłużyć bon do 31.12.2017 roku należy zadzwonić i zarejestrować BON pod numerem telefonu 17 850 02 89.

§ 4

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:

1) Dokonanie zakupów na kwotę oraz na warunkach określonych w § 3

2) Posiadanie i przedstawienie Sprzedawcy przed dokonaniem zakupów „BON O WARTOŚCI 500ZŁ”

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest w sklepach PPHU Marcin Sobota.

3. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

LIDER ROKU 2014