Masz wątpliwości przy wyborze okien?
Zapytaj naszego Experta.

Witamy w poradniku

Poradnik zakupu w praktyce

4.Dostawa i montaż

Dostawa stolarki okiennej, jak również drzwiowej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Grupa Solo do transportu używa specjalnie przystosowanych pojazdów. Samochody są zabezpieczone i odpowiednio wyposażone. Stojaki zamontowane na samochodach umożliwiają transport asortymentu bez żadnego ryzyka o jakiekolwiek uszkodzenia. Zabezpieczone okna bez problemu docierają do klienta na miejsce montażu, gdzie ekipa montażowa może przystąpić do ich ostatecznego zamontowania.

  • Każdy montaż poprzedzony jest przygotowaniem otworów. Czyszczone są glify, a podłoże skrupulatnie zabezpieczane przed zabrudzeniem lub ewentualnym uszkodzeniem.
  • Następny krok to dokładne sprawdzenie wymiarów otworów. Montażyści muszą bowiem upewnić się, że okna zostały odpowiednio rozlokowane. Nie ma tu bowiem miejsca na jakiekolwiek pomyłki.
  • Ościeżnice bez skrzydeł montowane są w murze. Na początku montuje się je na drewnianych klockach. Później można ustawić odpowiednie luzy montażowe.
  • Następnym krokiem jest klinowanie. Rozpoczyna się je od naroży, żeby skutecznie unieruchomić ramę.
  • Ustawiamy poziom i pion okien za pomocą poziomicy. Następnie metrówką sprawdzamy przekątne.
  • Do zespolenia ramy ze ścianą montażyści mogą użyć kotwy lub dyble. Kotwy przykręca się do ściany już po sklinowaniu, ale samo ich przytwierdzenie do ramy wykonuje się przed obsadzeniem w otworze. Z kolei dyble wkręca się po odpowiednim ustawieniu ramy i jej zaklinowaniu już w docelowym miejscu.
  • Kolejny krok to założenie kwater. Oczywiście po tym sprawdzona zostaje prawidłowość ich działania.
  • Okna muszą zostać odpowiednio uszczelnione. Do tego stosujemy piankę poliuretanową, którą wypełnia się miejsca pomiędzy ościeżnicą a murem. Jednak jeszcze przed zastosowaniem pianki warto nieco skropić mur wodą. Dzięki temu pianka zdecydowanie lepiej zwiąże elementy. Montując przeszklenia bardzo duże gabarytowo na czas związania pianki używamy poziomych oraz pionowych rozpórek. Jest to rozwiązanie, które zapobiega wyginaniu się profili.
  • Po kompleksowym montażu sprzątamy ewentualne pozostałości, folie z ram okiennych, odpady powstałe w trakcie realizacji prac.
LIDER ROKU 2014